“Vi skal ta imot korn til tørking, lagring, behandling og omsetning, samt drive virksomhet som har forbindelse med dette.”

Du finner oss i Hamnegata på Steinkjer.