Timebestilling om vinteren også

Fint om den som skal levere korn her setter seg opp på timeliste slik at vi har en formening om hva vi kan forvente av aktivitet for hver dag. Gebyrer knyttet til timebestilling gjelder kun i skuronna.