Kornmottak og tørking

Mottak, tørkepris og bonus sesong 17-18

Innmelding til:
Timeliste . . . . 74 12 65 60
Sugebil . . . . . . 74 12 65 60

Kontainer:
Børstad transport . 48 08 24 32
Andreassen . . . . . . . 46 44 33 70
Arve Holmstad . . . . 90 68 19 32

Organisering av kornmottak i skuronna
I skuronna praktiseres timebestilling slik at dere som skal levere korn hit slipper å tilbringe unødvendig med tid i leveringskø i tunet ved siloen. Prioritet for tipping i kornmottaket:
1. Timeliste
2. Sugebil og konteiner på oppdrag for siloen

Utlegg av tidspunkt på timelister.
Tidspunkter blir lagt ut for dagtid og kveld flere dager framover i skuronna. Supplering i timeliste skjer hver dag kl 10:00, da med hovedfokus på de neste 24 timer.
Ved bestilling gjelder et kornlass for hvert tidspunkt. Vi definerer et kornlass som åpning av en baklem. Skal du tippe flere lass samtidig må du bestille flere tidspunkt innenfor en tidsramme på 3 klokketimer og det første gjelder som tipptid. Du har da ansvar for at det kommer et kornlass hit på det bestilte tidspunkt. Kornet må ikke nødvendigvis komme fra deg.

For ubrukt tidspunkt fakturerer vi gebyr etter nedenstående satser:
200 kr ved avbestilling av leveringstidspunkt.
300 kr ved for sent frammøte eller ikke benyttet leveringstidspunkt.

Felleskjøpet Agri er kornkjøper for korn som leveres til oss.
For kornpris, se på FKA sin hjemmeside. NB! Husk at vi i tillegg betaler ut bonus til medlemmene, økende med økende vanninnhold. For eksempel gir vanninnhold på 18 % en bonus på 2,4 øre pr kg. Det utgjør 27 % rabatt på tørkinga. Bonusen betales pr tonn korn levert og øker for hver 0,5 % økende vanninnhold i kornet. Vårt tørketrekk står fast hele kornåret. Av det følger at bonusen øker tilsvarende økningen i tørketabellen fra siste oktober til 1. november.

Tørketrekk og bonus

Vanninnh. Tørketrekk Vår tørkepris Bonus Bonus er tørkerabatt
(%) (kr. pr. tonn) (kr. / tonn) (kr. / tonn) (%)
16,0 43,0 22,0 21,0 48,9
17,0 65,0 44,5 20,5 31,6
18,0 92,0 67,5 24,5 26,6
20,0 153,0 115,4 37,6 24,6
22,0 218,0 165,6 52,4 24,0
24,0 285,0 218,6 66,4 23,3
26,0 357,0 274,4 82,6 23,1

 
 
Aktører som tar på seg korntransport i skuronna.
For kornlevering i konteiner har Kornsiloen avtale med Børstad Transport, Asle Andreassen og Arve Holmstad. Kornfrakt utført av disse tre aktører belastes med trekk på kornoppgjøret.

Priser på transport med konteiner og sugebil Minstekvantum for fraktberegning er 9 tonn.

Kommune Konteiner Sug
kr pr tonn kr pr tonn
Steinkjer 152,0 167,2
Inderøy 157,0 172,7
Namdalseid 157,0 172,7
Snåsa 157,0 172,7
Verran 157,0 172,7
Osen 198,0 217,8

 
Om FK leielagringsavtale og Leveringsavtale. Se side 3 i Kornguiden.
Link til avtaleskjema finner du under fanen Linker.

08.08.2017.SF