Laster...

SPIREPRØVE

Tenker du å bruke eget såkorn, kan du levere kornprøve til oss. Det kan være god lønnsomhet i å bruke såkorn av egen avling når kornet er egnet til det.

  • du leverer inn en prøve pr. kornsort, minst 150 gram korn
  • vi betaler analysekostnaden for spireevne og sykdom/beisebehov (uten sot), hvis du leverer prøven før 1. november, og at kornpartiet blir renset hos oss. Andre analyser betales av produsenten.
  • for at prøven skal representere partiet må den være tatt ut flere steder i kornbingen
  • hvis kornpartiet ikke renses hos oss, blir du fakturert for analysekostnaden ved sesongslutt ca. 1. mai

Har du flere kornbinger og mistenker kvalitetsforskjeller, kan det være hensiktsmessig å levere inn flere prøver, men Steinkjer Kornsilo betaler kun for en prøve pr. parti som blir renset. En prøve pr. parti er inkludert i partiavgiften.

Kornprøven blir sendt til KIMEN SÅVARELABORATORIET AS for spire- og sykdomsanalyse. Analyseresultatet sendes produsenten når resultatet foreligger, og vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for rensing og evt. beising.

 

18.08.22 LK