Laster...

TØRKETABELL 2022/23

Vanninnhold og tørkekostnad

Vare som har et høyere vanninnhold enn basis ved levering, blir trukket i oppgjøret for tørkekostnader.

Analyseresultater for vanninnhold avrundes i avregningen til nærmeste halve prosent. Vanninnhold som analyseres til 17,8 % blir avrundet til 18 %. 

Vanninnhold avlest til 17,7 % blir avrundet til 17,5 %.

I oppgjørsbrevet blir innveid kavantum ved levering omregnet til kvantum ved basis vanninnhold 15 %.


Grunnet nåværende usikkerhet rundt energipriser vil tørketabellen kun være tilgjengelig på Felleskjøpets nettsider: https://www.felleskjopet.no/korn/matkornforkorn/#torking-av-korn

 


18.08.22 LK