Laster...

Priser for rensing og beising i leierenseri, vanlig korn sesongen 2022/23

partiavgift kr. 1.705, -   pr. parti
storsekk kr.      85, -   pr. stk.
spireprøve kr.    750,-    pr. stk.
rensing kr.        0,75 pr. stk.
beising med Diffend eller tilv. beisemiddel   kr.        0,62 pr. kg

 

 

 

 

 

Ønsker du sot-analyse for kornet ditt, koster det kr. 1.431,- pr. stk. ekstra.

Du får beskjed når partiet er ferdig renset. Såkornet kan stå hos oss i 3 dager etter at vi har sendt bekreftelse pr. sms. Deretter påløper lagerleie med 8 øre pr. kg pr. dag.

Har du behov for transport, kan du ta kontakt med oss, så koordinerer vi dette med transportør.

 

06.09.22 LK