Laster...

Den 28. juli i 1939 var det mønsåsfest på silobygget. Da var råbygget kommet til topps. Vi ser at det er både flagg og krans på toppen. Foran står det faste arbeidslaget under bygginga. Den 2. oktober samme år ble det første kornpartiet tatt inn.

Utvikling av anlegget
Siden i 2013 har vi utvidet tørkekapasiteten til ca det dobbelte av hva vi hadde før den tid, samt gjennomført fornyelse av infrastruktur i el-anlegget, knyttet oss til fjernvarmeleveranse fra InnTre, oppgradert interne transportsystemer, installert nytt vektsystem i kornmottaket, bygd korntransportør for å frakte korn herfra og direkte inn på Felleskjøpets kraftforfabrikk.

Siste større endring var etablering av ThermoSeedbehandling av sertifisert såkorn. ThermoSeed var tenkt igangkjørt vinteren 2017-18, men det var et krevende prosjekt som ikke kom i ordinær produksjon før oktober 2018.