Laster...

Bestille time for levering av korn
Timebestilling:  https://minesider.steinkjerkornsilo.no/timebest/time.asp

Sugebil: henting med sugebil kan gjøres på vår nettside:   https://minesider.steinkjerkornsilo.no/timebest/time.asp eller ring 74 12 65 60

Pålogging timebestilling:
Brukernavn: produsentnummer (skrives inn slik: 0000.0000/00)
Passord: ditt kundenr. hos Steinkjer kornsilo 

Veiledning for å bestille time
Når du er innlogget, ser du ledige timer som blå felt med ulike tidspunkt. De kan du bestille umiddelbart ved å klikke på tidspunktet. De timene som eventuelt frigjøres neste gang klokka blir 10.00 eller 22.00, kan du legge inn ønsker for i feltene med tidsintervall på 3 timer. På linje for "Ditt ønske" kan du hake av for om du ønsker å være med i timefordeling i tidsintervallet. Når «V» vises i ruten, er ønsket ditt registrert.
Nettsiden lukkes i 10 minutter fra kl. 10:00 og kl. 22.00. Etter 10 minutter kan du logge deg inn og se hvilke timer du fikk tildelt under «Mine timebestillinger». Får du tildelt flere timer enn du har behov for etter en slik trekning, kan du avbestille disse gebyrfritt innen kl. 11.00 og 23.00, like etter tildelingen, på den datoen trekningen ble gjennomført. 

Du kan flytte en bestilt time
1. Er det mindre enn 10 timer fram til din tipptime, kan du flytte den til et ledig tidspunkt nærmere i tid.
2. Er det mer enn 10 timer til din tipptime, så kan du flytte til et 
ledig tidspunkt nærmere i tid eller fram i tid. Flytting av        time forutsetter selvfølgelig at det finnes ledige tidspunkt å flytte den til. Ordningen kommer nok mest til nytte når det        blir ledige timer om kvelden og du f.eks. har en tipptime midt på svarte natta, som du da kan flytte til et behageligere        tidspunkt.

Gebyr for avbestilling og ubrukt tidspunkt etter nedenstående satser:
165 kr for avbestilling mer enn 10 timer før tidspunktet
275 kr for avbestilling mindre enn 10 timer før tidspunktet
385 kr ved for sent frammøte eller ikke benyttet leveringstidspunkt

Utlegg av tidspunkt på timelister
Nye datoer blir lagt ut kl. 10.00 hver dag. Supplering i timelisten skjer hver dag kl. 10.00 og eventuelt kl. 22.00, med hovedfokus på de neste 24 timer.

Ved bestilling gjelder et kornlass for hvert tidspunkt, og vi i definerer et kornlass som åpning av en baklem. Skal du tippe flere lass samtidig, maks. 3 lass, må du bestille flere tidspunkt innenfor en tidsramme på 3 klokketimer. Da må alle lassene leveres på det første tidspunktet.
Du har ansvar for at det kommer et kornlass hit på det bestilte tidspunkt, men kornet må ikke nødvendigvis komme fra deg.