Laster...
MEDLEM, TØRKETREKK OG BONUS 2024-25
Når du blir medlem, blir du også deleier i en solid samvirkebedrift som har som hovedoppgave å betjene bøndene i sitt distrikt ved å:
 -ta hånd om kornet som blir dyrket
 - rense såkorn
 - ta seg av eventuelle andre oppgaver som vil tjene medlemmene interesser
En andel koster kr. 250,- og er en engangsinnbetaling, som blir tilbakeført ved opphør av medlemskapet.
Fordelene du har av å være medlem hos oss pr. i dag er:
- vi betaler ut bonus pr. tonn korn som leveres hit. Bonusen er stigende med stigende vanninnhold og fungerer dermed som rabatt på korntørking. Når det gjelder bonus for sesongen 2024-25, er den ikke bestemt, og vurderes ut fra årsresultatet, og gjelder fra 01.07.2024
- innkalling til årsmøte og tilgang til årsmelding
- invitasjon til medlemsmøter og fagkvelder i vår regi

TØRKETABELL JULI 2024

Vanninnhold Tørketrekk Vår tørkepris Bonus 0 %
% kr. pr. tonn kr. pr. tonn kr. pr. tonn
16 129,00 - -
17 169,00 - -
18 215,00 - -
20 316,00 - -
22 422,00 - -
24 534,00 - -
26 651,00 - -

 

01.07.24 LK