Laster...

Mottak, tørkepris og bonus sesong 19-20

Innmelding til:
Timeliste . . . . . . 74 12 65 60
Sugebil . . . . . . . 74 12 65 60

Kontainer:
Andreassen . . . . . . .46 44 33 70  Inderøy og Sparbu (Kai Arild)

Andreassen . . . . . . .98 69 16 07  Beitstad, Stod og Snåsa (Martin)

Arve Holmstad . . . . .90 68 19 32  Beitstad, Kvam, Stod og Ogndal

Leidulv Holan . . . . . .90 63 84 40  Sparbu, Henning og Ogndal

Organisering av kornmottak i skuronna
I skuronna praktiseres timebestilling slik at dere som skal levere korn hit slipper å tilbringe unødvendig med tid i leveringskø i tunet ved siloen. Prioritet for tipping i kornmottaket:
1. Timeliste
2. Sugebil og konteiner på oppdrag for siloen

Utlegg av tidspunkt på timelister.
Tidspunkter blir lagt ut til og med overimorgen i skuronna. Supplering i timeliste skjer hver dag kl 10:00 og eventuelle suppleringer kl 22.00, da med hovedfokus på de neste 24 timer.
Ved bestilling gjelder et kornlass for hvert tidspunkt. Vi definerer et kornlass som åpning av en baklem. Skal du tippe flere lass samtidig må du bestille flere tidspunkt innenfor en tidsramme på 3 klokketimer og det første gjelder som tipptid. Du har da ansvar for at det kommer et kornlass hit på det bestilte tidspunkt. Kornet må ikke nødvendigvis komme fra deg.

Du kan flytte en bestilt time
Er det mindre enn 10 timer fram til din tipptime, kan du flytte den til et ledig tidspunkt nærmere i tid. Er det mer enn 10 timer til din tipptime, så kan du flytte til et ledigtidspunkt nærmere i tid eller fram i tid. Flytting av time forutsetter selvfølgelig at det finnes ledige tidspunkt å flytte den til. Ordningen kommer nok mest til nytte når det blir ledige timer på kveld og du f.eks. har en tipptime midt på svarte natta som du da kan flytte til et behageligere tidspunkt.

Gebyr for avbestilling og ubrukt tidspunkt etter nedenstående satser:
165 kr for avbestilling mer enn 10 timer før tidspunktet.
275 kr for avbestilling mindre enn 10 timer før tidspunktet.
385 kr ved for sent frammøte eller ikke benyttet leveringstidspunkt.

Felleskjøpet Agri er kornkjøper for korn som leveres til oss.
For kornpris, se på FKA sin hjemmeside. NB! Husk at vi i tillegg betaler ut bonus til medlemmene, økende med økende vanninnhold. For eksempel gir vanninnhold på 18 % en bonus på 1,2 øre pr kg. Det utgjør 12 % rabatt på tørkinga. Bonusen betales pr tonn korn levert og øker for hver 0,5 % økende vanninnhold i kornet.

Tørketrekk og bonus

 Vanninnhold    Tørketrekk    Vår tørkepris       Bonus     
% kr. pr. tonn kr. pr. tonn kr. pr. tonn
16,0 45,00 39,60 5,40
17,0 71,00 62,50 8,50
18,0 101,00 88,90 12,10
20,0 170,00 149,60 20,40
22,0 241,00 212,10 28,90
24,0 317,00 279,00 38,00
26,0 400,00 352,00 48,00

 

Aktører som tar på seg korntransport i skuronna.

For kornlevering i konteiner har Kornsiloen avtale med Asle Andreassen, Arve Holmstad  og Leidulv Holan. Kornfrakt utført av disse tre aktører belastes med trekk på kornoppgjøret.

Priser på transport med konteiner og sugebil   Minstekvantum for fraktberegning er 9 tonn.

Prisene nedenfor er for sesongen 2019 – 2020.

     Postnr.       Konteiner           Sug       
- kr. pr. tonn kr. pr. tonn
7670 162,00 178,20
7710 162,00 178,20
7711 162,00 178,20
7712 159,00 174,90
7713 159,00 174,90
7716 159,00 174,90
7717 162,00 178,20
7718 162,00 178,20
7724 159,00 174,90
7730 162,00 178,20
7732 162,00 178,20
7750 172,00 189,20
7760 182,00 200,20
7790 172,00 189,20

 

Om FK leielagringsavtale og Leveringsavtale. Se side 3 i Kornguiden.

Link til avtaleskjema finner du under fanen Linker.

06.09.2019.LK