Laster...

Mottak, tørkepris og bonus sesongen 2021 - 2022.

Bestille time for levering av korn
Timebestilling:  https://minesider.steinkjerkornsilo.no/timebest/time.asp

Sugebil: Nytt fra høsten 2021 er at sugebil-bestilling kan gjøres på vår nettside:  https://minesider.steinkjerkornsilo.no/timebest/time.asp eller ring 74 12 65 60

Pålogging timebestilling:
Brukernavn: produsentnummer (skrives inn slik: 0000.0000/00)
Passord: ditt kundenr. hos Steinkjer kornsilo 

Veiledning for å bestille time
Når du er innlogget, ser du ledige timer som blå felt med ulike tidspunkt. De kan du bestille umiddelbart ved å klikke på tidspunktet. De timene som eventuelt frigjøres neste gang klokka blir 10.00 eller 22.00, kan du legge inn ønsker for i feltene med tidsintervall på 3 timer. På linje for "Ditt ønske" kan du hake av for om du ønsker å være med i timefordeling i tidsintervallet. Når «V» vises i ruten, er ønsket ditt registrert.
Nettsiden lukkes i 10 minutter fra kl. 10:00 og kl. 22.00. Etter 10 minutter kan du logge deg inn og se hvilke timer du fikk tildelt under «Mine timebestillinger». Får du tildelt flere timer enn du har behov for etter en slik trekning, kan du avbestille disse gebyrfritt innen kl. 11.00 og 23.00, like etter tildelingen, på den datoen trekningen ble gjennomført. 

Du kan flytte en bestilt time
Er det mindre enn 10 timer fram til din tipptime, kan du flytte den til et ledig tidspunkt nærmere i tid. Er det mer enn 10 timer til din tipptime, så kan du flytte til et ledig tidspunkt nærmere i tid eller fram i tid. Flytting av time forutsetter selvfølgelig at det finnes ledige tidspunkt å flytte den til. Ordningen kommer nok mest til nytte når det blir ledige timer på kveld og du f.eks. har en tipptime midt på svarte natta som du da kan flytte til et behageligere tidspunkt.

Gebyr for avbestilling og ubrukt tidspunkt etter nedenstående satser:
165 kr for avbestilling mer enn 10 timer før tidspunktet
275 kr for avbestilling mindre enn 10 timer før tidspunktet
385 kr ved for sent frammøte eller ikke benyttet leveringstidspunkt

Utlegg av tidspunkt på timelister
Nye datoer blir lagt ut kl. 10.00 hver dag. Supplering i timelisten skjer hver dag kl. 10.00 og eventuelt kl. 22.00, med hovedfokus på de neste 24 timer.

Ved bestilling gjelder et kornlass for hvert tidspunkt, og vi i definerer et kornlass som åpning av en baklem. Skal du tippe flere lass samtidig, maks. 3 lass, må du bestille flere tidspunkt innenfor en tidsramme på 3 klokketimer. Da må alle lassene leveres på det første tidspunktet.
Du har ansvar for at det kommer et kornlass hit på det bestilte tidspunkt, men kornet må ikke nødvendigvis komme fra deg.

Aktører som tar på seg korntransport i skuronna
For kornlevering i konteiner har kornsiloen avtale med Andreassen Transport, Arve Holmstad og Holan Transport. Kornfrakt utført av disse tre aktørene belastes med trekk på kornoppgjøret.

Kontainer:
Andreassen Transport v/ Kai Arild .  . 46 44 33 70 Inderøy og Sparbu
Andreassen Transport v/ Martin .  .  . 98 69 16 07 Beitstad, Stod og Snåsa
Arve Holmstad .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 90 68 19 32 Beitstad, Kvam, Stod og Ogndal
Holan Transport v/Leidulv .  .  .  .  .  . 90 63 84 40 Sparbu, Henning og Ogndal

Priser på transport med konteiner og sugebil
Minstekvantum for fraktberegning er 9 tonn.

Prisene nedenfor er for sesongen 2021 – 2022.

     Postnr.   

   Konteiner   

       Sug       

-

kr. pr. tonn

kr. pr. tonn

7670

172,38

189,62

7710

172,38

189,62

7711

172,38

189,62

7712

169,32

186,25

7713

169,32

186,25

7715

169,32

186,25

7716

169,32

186,25

7717

172,38

189,62

7718

172,38

189,62

7724

169,32

186,25

7730

172,38

189,62

7732

172,38

189,62

7750

179,52

197,47

7760

188,70

207,57

7790

179,52

197,47


Felleskjøpet Agri er kornkjøper for korn som leveres til oss.
For kornpriser, se på FKA sin hjemmeside https://www.felleskjopet.no/korn/lokale-kornpriser/.

NB! Husk at vi i tillegg betaler ut bonus til medlemmene, økende med økende vanninnhold. Bonusen for denne sesongen utgjør 8 % rabatt på tørking.

Tørketrekk og bonus

 Vanninnhold

 Tørketrekk

 Vår tørkepris

  Bonus

%

kr. pr. tonn

kr. pr. tonn

kr. pr. tonn

16,0

46,00

42,30

3,70

17,0

72,00

66,20

5,80

18,0

103,00

94,80

8,20

20,0

172,00

158,20

13,80

22,0

244,00

224,50

19,50

24,0

321,00

295,30

25,70

26,0

401,00

368,90

32,10


Om FK samhandlingsavtale, lagerkornavtale, leielagringsavtale.
Se side 3 i Kornguiden.
Link til avtaleskjema finner du under fanen Linker.

10.08.2021. LK