Laster...

Mottak, tørkepris og bonus sesong 20-21.

Innmelding til:
Timeliste . . . . . . 74 12 65 60
Sugebil . . . . . . . 48 08 24 63 Børstad transport

Kontainer:
Andreassen . . . . . . .46 44 33 70  Inderøy og Sparbu (Kai Arild)

Andreassen . . . . . . .98 69 16 07  Beitstad, Stod og Snåsa (Martin)

Arve Holmstad . . . . .90 68 19 32  Beitstad, Kvam, Stod og Ogndal

Leidulv Holan . . . . . .90 63 84 40  Sparbu, Henning og Ogndal

Organisering av kornmottak i skuronna
I skuronna praktiseres timebestilling slik at dere som skal levere korn hit slipper å tilbringe unødvendig med tid i leveringskø i tunet ved siloen.

Utlegg av tidspunkt på timelister.
Nye datorer blir lagt ut kl 10.00. Supplering i timeliste skjer hver dag kl 10.00 og eventuelt kl 22.00, da med hovedfokus på de neste 24 timer.
Ved bestilling gjelder et kornlass for hvert tidspunkt. Vi definerer et kornlass som åpning av en baklem. Skal du tippe flere lass samtidig må du bestille flere tidspunkt innenfor en tidsramme på 3 klokketimer og det første gjelder som tipptid. Du har da ansvar for at det kommer et kornlass hit på det bestilte tidspunkt. Kornet må ikke nødvendigvis komme fra deg.

Du kan flytte en bestilt time
Er det mindre enn 10 timer fram til din tipptime, kan du flytte den til et ledig tidspunkt nærmere i tid. Er det mer enn 10 timer til din tipptime, så kan du flytte til et ledig tidspunkt nærmere i tid eller fram i tid. Flytting av time forutsetter selvfølgelig at det finnes ledige tidspunkt å flytte den til. Ordningen kommer nok mest til nytte når det blir ledige timer på kveld og du f.eks. har en tipptime midt på svarte natta som du da kan flytte til et behageligere tidspunkt.

Gebyr for avbestilling og ubrukt tidspunkt etter nedenstående satser:
165 kr for avbestilling mer enn 10 timer før tidspunktet.
275 kr for avbestilling mindre enn 10 timer før tidspunktet.
385 kr ved for sent frammøte eller ikke benyttet leveringstidspunkt.

Felleskjøpet Agri er kornkjøper for korn som leveres til oss.
For kornpris, se på FKA sin hjemmeside. NB! Husk at vi i tillegg betaler ut bonus til medlemmene, økende med økende vanninnhold. Bonusen for denne sesongen utgjør 12% rabatt på tørking.

Tørketrekk og bonus

 Vanninnhold    Tørketrekk    Vår tørkepris       Bonus     
% kr. pr. tonn kr. pr. tonn kr. pr. tonn
16,0 43,00 37,80 5,20
17,0 67,00 59,50 8,00
18,0 96,00 84,50 11,50
20,0 161,00 141,70 19,30
22,0 229,00 201,50 27,50
24,0 301,00 264,90 36,10
26,0 380,00 334,40 45,60

 

Aktører som tar på seg korntransport i skuronna.

For kornlevering i konteiner har Kornsiloen avtale med Asle Andreassen, Arve Holmstad  og Leidulv Holan. Kornfrakt utført av disse tre aktører belastes med trekk på kornoppgjøret.

Priser på transport med konteiner og sugebil   Minstekvantum for fraktberegning er 9 tonn.

Prisene nedenfor er for sesongen 2020 – 2021.

     Postnr.       Konteiner           Sug       
- kr. pr. tonn kr. pr. tonn
7670 169,00 185,90
7710 169,00 185,90
7711 169,00 185,90
7712 166,00 182,60
7713 166,00 182,60
7715 166,00 182,60
7716 166,00 182,60
7717 169,00 185,90
7718 169,00 185,90
7724 166,00 182,60
7730 169,00 185,90
7732 169,00 185,90
7750 176,00 193,60
7760 185,00 203,50
7790 176,00 193,60

 

Om FK leielagringsavtale og Leveringsavtale. Se side 3 i Kornguiden.

Link til avtaleskjema finner du under fanen Linker.

03.08.2020.LK